Main menu

pure energy.

Slitevind AB (publ)
Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärbolagen inom svensk vindkraft. Vid ingången av 2015 hade bolaget ca 75 GWh årlig produktion med parker på Gotland, Öland och i Skåne. Bolagets målsättning sedan 2015 har varit att dubbla den årliga produktionen till 150 GWh på 5 års sikt. Med förvärvet av Samkrafts maskiner uppnås en normalårsproduktion på 150 GWh redan innevarande år. 

Handel med bolagets aktie
Bolagets aktie finns på Alternativa listan sedan 2015-08-19. Handel sker en gång i månaden och aktuella handelsperioder sker enligt följande länk, klicka här.

bild2För beskrivning av Alternativa listans handelsmodell,klicka här.

Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se

Kräklingbo 2

bild4Under vår och sommar uppfördes ett nytt vindkraftverk på östra Gotland i Kräklingbo. Den 29 september togs Kräklingbo 2 över och är sedan dess i full drift. Vindkraftverket är en Enercon E92, 2MW, tornhöjd 104m. Slitevind AB äger 35% av turbinen som beräknas producera totalt ca 7 GWh på årsbasis. Detta kompletterar den redan tidigare investeringen om 35% i Kräklingbo 1 som Slitevind AB (publ) genomförde hösten 2015.

 

Samråd Smöjen

Den 14 juli 2016 höll Slitevind Samrådsmöte i Hellvis byggdegård mellan 17.30-19.30. Synpunkter togs emot fram till den 15 augusti 2016.
Annons samråd, Fotomontage, Ljudlayout , Samrådsunderlag Smöjen och Samrådsmöte.

Markägare

vkraft 180

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss. Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång. Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för. Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Euroclear registreringen

euroclear logoSlitevind AB (publ) är avstämningsbolag hos Euroclear sedan 2015-02-01. Den aktieägare som inte ser aktierna i sin depå eller VP-konto ombeds kontakta bolaget för eventuellt behov av kompletterande registreringsuppgifter. Bolagets aktie handlas via Alternativa listan, se alternativa.se

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

  • Christina Bellander, ordförande
  • Jonas Dahlström, VD
  • Bo Ahlkvist
  • Fredrik Lindahl
  • Jonas Mårtensson
  • Tedde Jeansson

Suppleant

  • Per-Anders Croon