Main menu

pure energy.

Slitevind AB (publ)
Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärbolagen inom svensk vindkraft. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har de senaste tre åren ökat den årliga produktionen till ca 165 GWh från 2015 års nivå om ca 75 GWh. Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på Gotland och i Skåne samt Sandviken, Bollnäs och Nordanstigs kommuner, tillkommer gör även fyra mindre maskiner i Finland. Slitevinds målsättning är att vara drivande i konsolideringen av vårt marknadssegment och uppnå en normalårsproduktion om 250 GWh till ingången av 2020.

Handel med bolagets aktie
Bolagets aktie finns på Alternativa listan sedan 2015-08-19. Handel sker en gång i månaden och aktuella handelsperioder sker enligt följande länk, klicka härFör beskrivning av Alternativa listans handelsmodell,klicka härOm Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se

 

bild2

 

 

Uppgradering av Smöjen 
Slitevind AB (publ) investerar under 2017 ca 35 mkr för att säkerställa ytterligare 15 års drift i Smöjens vindkraftpark som ursprungligen driftsattes för knappt 20 år sedan. Genom att byta huvudkomponenter på majoriteten av parkens maskiner ökar produktionen med ca 5 GWh samtidigt som stora delar av parkens produktion åter kommer tilldelas elcertifikat.

 

Markägare

vkraft 180

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss. Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång. Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för. Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Euroclear registreringen

euroclear logoSlitevind AB (publ) är avstämningsbolag hos Euroclear sedan 2015-02-01. Den aktieägare som inte ser aktierna i sin depå eller VP-konto ombeds kontakta bolaget för eventuellt behov av kompletterande registreringsuppgifter. Bolagets aktie handlas via Alternativa listan, se alternativa.se

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

  • Christina Bellander, ordförande
  • Jonas Dahlström, VD
  • Bo Ahlkvist
  • Fredrik Lindahl
  • Jonas Mårtensson
  • Tedde Jeansson

Suppleant

  • Per-Anders Croon